u kaan

Pembuahan ganda

Pengantar

Secara umum peristiwa pembuahan dapat diartikan sebagai peleburan sperma dengan ovum yang menghasilkan zigot. Pada tumbuhan, peristiwa pembuahan selalu didahului oleh peristiwa penyerbukan, sebaliknya peristiwa penyerbukan tidak selalu diikuti oleh pembuahan. Pembuahan yang terjadi pada tumbuhan ternyata tidak hanya peleburan sperma dengan ovum, tetapi sperma juga membuahi inti kandung lembaga sekunder yang mengasilkan endospermae. Sehingga pembuahan pada tumbuhan bersifat ganda.