Profil Tenaga Pendidik

 

No

Nama

NIP

Gol

Pangkat

Jabatan

Pelajaran

 
 

1

Zulkipli,S.Pd.,M.M.Pd.

19660418 199001 1 001

 IV/b

Pembina Tk I

Guru Madya

Matematika *

 

2

Drs. H. Yayat Supriatna, M.M.Pd

19590424 198203 1 017

 IV/a

Pembina

Guru Madya

Matematika *

 

3

Agim, S.Pd.,M.M.Pd.

19630706 198410 1 004

IV/a

Pembina

Guru Madya

B. Indonesia *

 

4

Atang, S.Pd.,M.M.Pd.

19640909 198603 1 016

IV/a

Pembina

Guru Madya

B. Indonesia *

 

5

Dra. Tuti Futicha Turizqi, M.M.Pd.

19680529 199702 2 003

IV/a

Pembina

Guru Madya

BP *

 

6

H. Huproni,S.Ag.,M.M.Pd.

19670120 199003 1 008

IV/a

Pembina

Guru Madya

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti *

 

7

Drs. Nur kholis

19660226 199903 1 001

IV/a

Pembina

Guru Madya

Geografi  *

 

8

Drs. Cece Sutisna

19690304 199903 1 007

IV/a

Pembina

Guru Madya

B. Indonesia *

 

9

Dyah Tri Susilawati, S.Pd.

19701216 199903 2 002

IV/a

Pembina

Guru Madya

Sejarah Indonesia*

 

10

Ahmad Nurdin, S.Pd.

19710807 200003 1 005

IV/a

Pembina

Guru Madya

Geografi  * Seni Budaya

 

11

Tono Prayogo, S.Pd.

19750409 200003 1 006

IV/a

Pembina

Guru Madya

Matematika*

 

12

Ade Suparman, S.Pd.,M.M.Pd.

19670412 200501 1 008

III/d

Penata Tk.1

Guru Muda

PPKn *

 

13

Nasdi, S.Pd.,M.M.Pd.

19780110 200604 1 012

III/d

Penata Tk.1

Guru Muda

Kimia*

 

14

Hj. Uun Kunaeni, S.Pd.

19720802 200801 2 007

III/c

Penata

Guru Muda

Sosiologi*

 

15

Asep Sugandi, S.Pd.

19791125 200902 1 003

III/b

Penata Muda Tk.1

Guru Pertama

Kimia*

 

16

Mochamad Rohiman, S.Pd.

19850408 200902 1 004

III/b

Penata Muda Tk.1

Guru Pertama

Penjasorkes*

 

17

Heryana Eli Rahmat H, S.Si.

19820924 201001 1 014

III/b

Penata Muda Tk.1

Guru Pertama

Fisika*

 

18

Rojudin, S.Pd.

19870808 201001 1 004

III/b

Penata Muda Tk.1

Guru Pertama

B. Inggris*

 

19

Dahlan Jaelani, S.E.

19720318 201411 1 001

III/a

Penata Muda

Guru Pertama

Ekonomi *

 

20

Totoh Abdul Fatah, S.Ag., M.Pd.

19791007 201410 1 002

III/a

Penata Muda

Guru Pertama

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*

 

21

Anik Kurniawati, S.Si.

19750419 201411 2 001

III/a

Penata Muda

Guru Pertama

Biologi *

 

22

Ujang Supena, S.Pd.Ing.

 

 

 

 

B. Inggris*

 

23

Juneti Herliyanti, S.Pd.

 

 

 

 

PPKn, Sejarah*

 

24

Nana Suryana, S.Hut.

 

 

 

 

TIK

 

25

Teguh Harmawan, S.E.

 

 

 

 

Ekonomi*

 

26

Imas Umi Kulsum, S.Pd.

 

 

 

 

Fisika*, B. Sunda

 

27

Darinih, S.Pd.

 

 

 

 

Biologi *

 

28

Dody Wahyudi Purnama, M. Pd.

 

 

 

 

B. Inggris*

 

29

Rita Santika, S.Ag.

 

 

 

 

Bahasa Sunda, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

 

30

Pipip Taufik, S.Pd.I.

 

 

 

 

Bahasa Arab*, Bahasa Sunda

 

31

Darmawansyah, S. Pd.

 

 

 

 

Matematika Peminatan*, TIK

 

32

Ernawati, S.Si.

 

 

 

 

Matematika *

 

33

Fitriani , S,Pd.

 

 

 

 

Seni Budaya

 

34

Hedi Hidayat, S.Pd.

 

 

 

 

Penjaskes*

 

35

Tita Azizah S.Pd.I.

 

 

 

 

Matematika* Prakarya dan Kewirausahaan

 

36

Ghina Ambarrani Niagari , S.Pd

 

 

 

 

Sejarah, Sejarah Indonesia

 

37

Yose Rosalina, S.Pd.

 

 

 

 

Prakarya dan Kewirausahaan

 

38

Gita Seika Wulandari, S.Sn

 

 

 

 

Seni Budaya*

 

 


Halaman sebelumnya: Profil Kepala Sekolah
Halaman berikutnya: Profil Tenaga Kependidikan